MR

 

                                        

Op de A. Bosschool kennen we een medezeggenschapsraad (MR). Dit wettelijk verplichte orgaan bestaat uit drie teamleden en drie ouders. De mr denkt mee in te ontwikkelen beleid op schoolniveau en vergadert eens per zes weken. In principe zijn de vergaderingen van de medezeggenschapsraad openbaar en dus toegankelijk voor alle ouders. 

De MR bestaat dit jaar uit Onno Eertink, Melanie, Everdien, Karin Oosterholt, Elske Veltjen en Rik Groten

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR is een bovenschools orgaan van alle scholen van Stichting De Mare. Binnen de GMR wordt de A. Bosschool vertegenwoordigd door twee leden. Binnen de GMR wordt vooral gesproken over bovenschools beleid.

Elske Veljen vertegenwoordigt de A.Bosschool bij de GMR. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de voorzitter Onno Eertink

Mailadres: [email protected] 

reglement MR

notulen november