MR

                 

Op de A. Bosschool kennen we een medezeggenschapsraad (MR). Dit wettelijk verplichte orgaan bestaat uit drie teamleden en drie ouders. De MR denkt mee in te ontwikkelen beleid op schoolniveau en vergadert eens per zes weken. In principe zijn de vergaderingen van de medezeggenschapsraad openbaar en dus toegankelijk voor alle ouders. 

De MR bestaat dit jaar uit de ouders Melanie, Everdien, Dennis Assink en leerkrachten Martine Aaftink, Imre Grolleman en Karin Oosterholt.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR is een bovenschools orgaan van alle scholen van Stichting De Mare. Binnen de GMR wordt vooral gesproken over bovenschools beleid. APT (waar de A. Bosschool onder valt) wordt in de GMR vertegenwoordigd door Elske Veltjen, leerkracht van de Peperhof. 

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de leden van de MR

Mailadres: [email protected] 

reglement MR